İnşaat all risks

 

inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları güvence altına almak için düzenlenen bir poliçedir.


Montaj all risks

 

montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunan bir poliçedir.


Elektronik cihaz

 

Elektronik eşyalarınızın beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.


Makine kırılması


Makinelerınızı ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

NAKLİYAT POLİÇELERİ

 

Nakliyat Emtia Sigortası ile taşınabilecek herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından biriyle bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.


SORUMLULUK POLİÇELERİ

-hekim sorumluluk

-mesleki sorumluluk

-işveren sorumluluk

-3.şahıs sorumluluk

-ürün sorumluluk

-doğalgaz tesisat sorumluluk

-tehlikeli maddeler sorumluluk

Menü
Canlı Yardım
Merhabalar, nasıl yardımcı olabiliriz?